Aqua Plants Care - Nutrition Capsules
Капсулы для питания
Uztura kapsulas
5.00 EUR  • Nutrition Capsules is an extra nutrient supplement – use tweezers to place the capsule in the gravel, close to the roots of fast-growing plants.
  • Питательные капсулы - дополнительная добавка к питательным веществам - используйте пинцет, чтобы поместить капсулу в гравий, рядом с корнями быстрорастущих растений.
  • Uztura kapsulas ir papildu barības piedevas - izmantojiet pinceti, lai ievietotu kapsulu grants veidā, tuvu strauji augošu augu saknēm.

  • Nutrition Capsules